Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary emisji pyłów do środowiska

Pyły powstające w wyniku działalności człowieka stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz roślin. Aby zredukować ich wpływ na stan środowiska, konieczne jest wykonywanie pomiarów

Źródła zapylenia powietrza

Największe stężenie cząsteczek stałych unoszących się w powietrzu rejestruje się na terenach przemysłowych, a także w centrach dużych miast. Może mieć ono wiele różnych źródeł, między innymi:

Pewna część pyłów to tak zwane pyły komunalno-bytowe, powstające np. w wyniku działania domowych kotłowni oraz wysypisk i oczyszczalni ścieków.

Zagrożenia spowodowane zapyleniem atmosfery

Pyły antropogeniczne, czyli pochodzące z ludzkiej działalności, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – przyczynia się między innymi do chorób układu oddechowego, do chorób układu krążenia oraz przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowania na różnego rodzaju choroby nowotworowe. Stanowią one również jeden z czynników przyczyniających się do postępujących zmian klimatycznych. Dlatego tak bardzo ważne jest kontrolowanie emisji pyłów do atmosfery poprzez dokonywanie stosownych pomiarów.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436