Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Oferta

Oferta badań środowiskowych

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ jest akredytowaną, wyspecjalizowaną i nowoczesną firmą oferującą szeroki zakres badań wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa pracy i ochrony środowiska. Wykonujemy badania, oceny i ekspertyzy środowiska naturalnego i środowiska pracy.

Badania środowiska naturalnego

Badaniom środowiskowym podlegają zawiaska występujące w przestrzeni miast oraz poza nimi w pobliżu źródeł czynników niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Wykonujemy pomiary hałasu w centrach miast, w pobliżu autostrad, tras szybkiego ruchu, tras kolejowych oraz przy zakładach przemysłowych. Badania te pozwalają na ocenę poziomu szkodliwego hałasu i w wielu przypadkach przesądzają o budowie ekranów akustycznych.

Pomiary emisji pyłów należą do pomiarów środowiska naturalnego i wykonujemy je wszędzie tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powietrza. Pyły zawieszone stwarzają wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i są przyczyną chorób układu oddechowego. Monitorowanie i analiza źródeł zanieczyszczania powietrza jest najlepszym sposobem ochrony środowiska i przyczynia się do poprawy jego jakości. Wykonujemy pomiary pyłów oraz inne analizy jakości powietrza.

Badania dla zakładów pracy

Badania środowiskowe obejmują również zakłady przemysłowe. Tam w ramach badania środowiska pracy ocenia się właściwe oświetlenie, wykonuje pomiary efektywności wentylacji, pomiary obecności i natężenia substancji chemicznych, pomiary mikroklimatu pomieszczeń oraz sprawdza wielu innych czynników, które oddziałują na zdrowie pracownika.

Usługi spoza akredytacji

Wykorzystując nasze doświadczenia, wykonujemy szereg badań i pomiarów na stanowiskach pracy. Prowadzimy karty i rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz wykonujemy oceny ryzyka zawodowego. W ramach badań i ocen środowiska naturalnego sporządzamy raporty o oddziaływaniu na środowisko, wypełniamy
wnioski o uzyskanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń, przeprowadzamy analizy wód, ścieków, odpadów i gleb oraz pracujemy nad wieloma pokrewnymi pozwoleniami, ekspertyzami i wnioskami.

OFERUJEMY BADANIA AKREDYTOWANE W ZAKRESIE

Badań i pomiarów emisji w środowisku ogólnym:

Badań i pomiarów na stanowiskach pracy:

ŚWIADCZYMY PONADTO USŁUGI NIEWCHODZĄCE W ZAKRES AKREDYTACJI:

Badania i ocena środowiska naturalnego:

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436