Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.

Usługi

Wykonujemy usługi w zakresie:

badania i ocena środowiska pracy,
pomiary na stanowiskach pracy,

badania i pomiary emisji w środowisku ogólnym,
badania i ocena środowiska naturalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Laboratorium

Nasze Laboratorium posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie dla Laboratoriów Badawczych Nr AB-886. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowo-analityczny, uczestniczymy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości oznaczeń chemicznych organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

CZYTAJ WIĘCCJ

Współpraca

Współpracujemy z wieloma firmami o bardzo różnych profilach działalności, w związku z tym posiadamy bogate doświadczenie zarówno w pracach pomiarowych, jak i w opracowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi.

SKONTAKTUJ SIĘ

Partnerzy

Laboratorium Badań Środowiskowych

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ to firma mocno zaangażowana w badania środowiskowe, w szczególności na Śląsku. Od wielu lat zajmujemy się pomiarem hałasu, zapylenia, oświetlenia oraz innymi badaniami emisji, których celem jest ochrona środowiska pracy i życia człowieka. Mieścimy się w Katowicach, ale z naszych zaawansowanych ekspertyz korzystać mogą zleceniodawcy z całej Polski.

Czym są badania środowiskowe?

Wszyscy dostrzegają negatywne czynniki zewnętrzne, których przyczyną jest rozwinięta cywilizacja i dynamicznie działający przemysł. Większość z nich oddziałuje negatywnie na środowisko, a tym samym na otoczenie i zdrowie człowieka. Takie zjawiska jak hałas, czy też obecność pyłów i zanieczyszczeń w środowisku wpływa destrukcyjnie na organizm ludzki. Środowisko pracy jest również zagrożone wieloma szkodliwymi czynnikami. Obecność niebezpiecznych związków chemicznych, wysoki poziom hałasu, a nawet niedostateczne oświetlenie miejsca pracy mogą stać się przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia lub źródłem wielu chorób zawodowych. Z tych wszystkich powodów badania środowiskowe przeprowadzane przez doświadczone i kompetentne laboratorium badawcze jest ważnym elementem monitorowania niebezpiecznych dla człowieka zjawisku występujących w środowisku.

Zagrożenia środowiska człowieka

Hałas to intensywne drgania akustyczne, które mogą być bardzo uciążliwe i powodować schorzenia układu słuchu. Nadmiernie intensywny dźwięk jest czynnikiem stresogennym, zaburzającym układ hormonalny człowieka. Wpływać może również na ponoszenie ciśnienia krwi oraz na pracę wielu innych narządów. Reasumując, hałas jest wyjątkowo niebezpiecznym zjawiskiem, zaliczanym do jednych z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Z tego też powodu otoczenie człowieka powinno być monitorowane poprzez częsty pomiar hałasu.

Zanieczyszczenia powietrza, szczególnie kłopotliwe w miastach i w otoczeniu przemysłowym to jedno z poważniejszych zagrożeń ekologicznych. Zanieczyszczenie pyłami oraz szkodliwymi substancjami zagraża zdrowiu człowieka i jest przyczyną wielu schorzeń i chorób, prowadzących nawet do przedwczesnych zgonów.

Rzetelne pomiary czynników szkodliwych

Nasza firma wykonuje badania środowiskowe wszędzie się tam, gdzie mogą występować szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne. Przeprowadza się je najczęściej na ulicach miast, na terenach przemysłowych, a także w miejscach pracy. SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ jest upoważnionym i wyspecjalizowanym laboratorium zajmującym się badaniem i oceną środowiska naturalnego i pomiarami środowiska pracy.

Monitorowanie szkodliwych czynników występujących w otoczeniu pracy pozwala na określenie ich źródeł oraz pomaga w opracowaniu metod ich zapobiegania. Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w wykonywaniu badań środowiskowych i pomiarów emisji czynników szkodliwych w miejscach, gdzie oddziaływanie niebezpiecznych zjawisk może mieć negatywny wpływ na życie i pracę ludzi.

Nasze Laboratorium posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie dla Laboratoriów Badawczych Nr AB-886

Mikroskop

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436