Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Blog

O czym mówi norma PN-N-18002?

Kwestie związane z wieloma rodzajami działalności, stosowanymi procedurami i wymaganiami technicznymi są precyzyjnie uregulowane w istniejących normach europejskich oraz krajowych. W sytuacji, gdy są one bezpośrednio przywołane w ustawie lub rozporządzeniu będącym aktem wykonawczym, stają się źródłem obowiązującego prawa i muszą być stosowane. Jeżeli tak nie jest, korzysta się z nich pomocniczo w konkretnych obszarach. […]

Czytaj dalej

Gdzie i kiedy powinny być wznoszone ekrany akustyczne?

Warunki panujące w otoczeniu mają duży wpływ na dobrostan wszystkich organizmów żywych, a utrzymywanie się natężenia poszczególnych czynników zewnętrznych w zakresach dla nich nieszkodliwych jest warunkiem skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Elementem, którego działanie nie zawsze jest w pełni doceniane, jest poziom emisji dźwięków. Będzie on szczególnie istotny w przypadku planowania i realizacji inwestycji drogowych, ponieważ […]

Czytaj dalej

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na emisję zanieczyszczeń?

Ochrona środowiska naturalnego ma obecnie wysoki priorytet, a obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków związanych z załatwianiem formalności niezbędnych do rozpoczęcia poszczególnych inwestycji. Szczegółowe badania środowiskowe i ocena oddziaływań na otoczenie poprzedzające realizację są konieczne m.in. przy składaniu wniosków o uzyskanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń. Przekonaj się, w jakich sytuacjach są one niezbędne.

Czytaj dalej

Jakie badania środowiskowe wymagają akredytacji?

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków do realizowania przydzielonych im zadań w myśl obowiązujących przepisów należy do o podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. W tym celu konieczne jest ich zidentyfikowanie na podstawie przeprowadzonych pomiarów czynników szkodliwych oraz podjęcie działań, które pozwolą na ich wyeliminowanie, a jeżeli nie będzie to możliwe, na zastosowanie odpowiednich do skali niebezpieczeństwa środków ochrony […]

Czytaj dalej

Dlaczego nadmiar wibracji w środowisku pracy może być szkodliwy dla zdrowia?

Zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków zawodowych jest jednym z podstawowych powinności każdego pracodawcy. Przepisy są w tym obszarze bardzo restrykcyjne i nakładają na przedsiębiorców obowiązek ustalenia, czy realizacja poszczególnych zadań nie odbywa się z narażeniem zatrudnionych na kontakt z czynnikami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi. Sposobem na przekonanie się, czy miejsce pracy jest bezpieczne, okazuje się […]

Czytaj dalej

Jak ocenić stopień obciążenia pracownika pracą fizyczną?

Wykonywanie pracy nieodłącznie wiąże się z obciążeniem organizmu podejmującego związany z nią wysiłek. W zależności od rodzaju czynności może ono wiązać się z napięciem mięśni bez konieczności ich ruchu – w takiej sytuacji mówimy o pracy statycznej – albo oznaczać kurczenie i rozciąganie mięśni tożsame z pracą dynamiczną. Przy pracach dynamicznych poziom podejmowanego zaangażowania może […]

Czytaj dalej

Jakie substancje chemiczne kryją się w gazach odlotowych?

Wiele procesów technologicznych wiąże się z wykonywaniem operacji spalania różnych substancji, a także przeprowadzania reakcji chemicznych powodujących powstawanie dymów oraz emisję gazów. Ponieważ część z nich może być niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego, konieczne jest okresowe lub bieżące weryfikowanie, czy ich stężenia nie przekraczają obowiązujących norm. W tym celu niezbędne okaże się […]

Czytaj dalej

Na czym polega fizykochemiczne badanie wody?

Woda jest najważniejszym składnikiem organizmów żywych oraz substancją niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania. Jest ona jednak również bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, co sprawia, że mogą się w niej znaleźć różne związki chemiczne. Dla stwierdzenia, czy używanie danej wody jest bezpieczne, konieczne będzie przeprowadzenie odpowiednich badań. Podstawę poza testami mikrobiologicznymi stanowią fizykochemiczne badania wody. Przekonajmy się, jakie […]

Czytaj dalej

Na czym polega mikrobiologiczne badanie wody?

Woda jest substancją niezbędną do funkcjonowania wszystkich organizmów żywych, ponieważ nie tylko w znacznym stopniu współtworzy ich strukturę, ale też jest konieczna, by mogły zachodzić najważniejsze procesy życiowe. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta oraz rośliny muszą stale uzupełniać jej ubytek, a jednocześnie przyjmować rozpuszczone w niej związki chemiczne i makroskładniki. Fakt, że woda jest dobrym […]

Czytaj dalej

Co wpływa na jakość wód gruntowych?

Korzystanie z wody jest niezbędne zarówno w celach spożywczych i higienicznych, jak i gospodarczych, w tym podlewania upraw, sprzątania bądź prania. Jest ona także konieczna w przypadku wielu procesów technologicznych jako chłodziwo, nośnik energii cieplnej lub potencjalnej, rozpuszczalnik, środek myjący czy składnik konieczny w rozmaitych reakcjach chemicznych. We wszystkich zastosowaniach musi ona jednak spełniać ściśle […]

Czytaj dalej

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436