Tel: 601437436 | E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary hałasu

Nasza firma zajmuje się badaniami i ocenami środowiska naturalnego. Wykonujemy kompleksowe pomiary hałasu. Hałas jest zaliczany do czynników szkodliwych i uciążliwych oraz uważany przez naukowców za jeden z kilku czynników cywilizacyjnych wpływających negatywnie na zdrowie ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa hałas jako drugie najpoważniejsze zagrożenie środowiskowe dla zdrowia w Europie. Środowisko naturalne człowieka jest wypełnione hałasem, co ma zgubny wpływ na zdrowie, szczególnie osób mieszkających w dużych miastach oraz pracujących w zakładach przemysłowych.

Natężenie dźwięku powyżej 35 dB wpływa negatywnie na układ nerwowy, powoduje spadek koncentracji i zmęczenie. Dźwięk o sile powyżej 85 dB uszkadza słuch, zaburza układ krążenia i zmysł równowagi, a bardziej intensywny hałas może doprowadzić do trwałych uszkodzeń organów wewnętrznych, a nawet do zatrzymania wielu funkcji organizmu.

Szeroki zakres pomiarów hałasu

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ od wielu lat specjalizuje się w wykonywaniu pomiarów emisji hałasu w przestrzeni otwartej oraz w zamkniętych obiektach przemysłowych i wszędzie tam, gdzie zauważalne jest zjawisko podwyższonego jego natężenia. Dysponujemy precyzyjnym sprzętem do pomiarów akustycznych i na podstawie wykonanych badań przygotowujemy rzetelne ekspertyzy. Nasze badania mogą posłużyć architektom oraz urbanistom do odpowiedniego kształtowania przestrzeni miast i stosowania ekranów dźwiękochłonnych. W przestrzeni przemysłowej nasze analizy mogą być pomocne przy obniżeniu poziomy hałasu poprzez budowę odpowiednich osłon akustycznych. Warto zwrócić uwagę, że pomiary drgań mechanicznych stanowią część pomiarów BHP i są obowiązkowe w zakładach pracy.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon/Fax: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436