Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Co wpływa na jakość wód gruntowych?

odbicie blekitnego nieba i chmur w kaluzy

Korzystanie z wody jest niezbędne zarówno w celach spożywczych i higienicznych, jak i gospodarczych, w tym podlewania upraw, sprzątania bądź prania. Jest ona także konieczna w przypadku wielu procesów technologicznych jako chłodziwo, nośnik energii cieplnej lub potencjalnej, rozpuszczalnik, środek myjący czy składnik konieczny w rozmaitych reakcjach chemicznych. We wszystkich zastosowaniach musi ona jednak spełniać ściśle określone kryteria jakościowe, które można ustalić, przeprowadzając analizę wód. Choć w przemyśle najczęściej używa się wód powierzchniowych, gdy liczy się ilość lub podziemnych, jeżeli pod uwagę brana jest jakość, to korzysta się również z wód gruntowych. Przekonajmy się, czym one są i sprawdźmy, co wpływa na ich jakość.

Czym są wody gruntowe?

Wody gruntowe to woda przesiąkająca do gleby w wyniku opadów atmosferycznych – padającego deszczu oraz roztapiającego się śniegu, a w bardzo ograniczonym zakresie także pochodząca z przesączających się wód powierzchniowych. Woda gruntowa znajduje się w tzw. strefie nasycenia, a więc w obszarze znajdującym się na niewielkiej głębokości pod powierzchnią. W tej formie woda wypełnia przestrzenie znajdujące się w porowatym materiale skalnym oraz te, które są zlokalizowane między tworzącymi glebę ziarnami rozmaitych minerałów.

Co może zanieczyścić wody gruntowe?

Wody gruntowe powstają w głównej mierze z wód opadowych, znajdują się więc w nich zanieczyszczenia wypłukiwane z powierzchni ziemi. Do wód gruntowych przedostają się także stosowane w rolnictwie nawozy, pyły zawieszone w powietrzu, a także rozmaite spłukiwane chemikalia. W wodach gruntowych będą obecne też zanieczyszczenia wsiąkające w glebę np. fekalia i bakterie z nieszczelnych szamb czy stosowana do posypywania dróg sól oraz wycieki chemikaliów.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436