Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Wentylacja i jej rola w zapewnieniu optymalnych warunków pracy

wentylacja e1673523217946

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków zawodowych przez osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy specyfika wykorzystywanej technologii może powodować powstawanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, niezbędne jest podjęcie kroków mających na celu wyeliminowanie ich wpływu. Do stwierdzenia czy dochodzi do przekroczeń obowiązujących norm, konieczne będzie wykonanie odpowiednich badań i pomiarów na stanowiskach pracy. Przekonajmy się, jakie niebezpieczeństwa mogą się wiązać z zanieczyszczeniem powietrza oraz sprawdźmy, w jaki sposób można je zredukować.

Jakie zagrożenia wiążą się z zanieczyszczeniami powietrza?

Zanieczyszczenia powietrza, które najczęściej występują na poszczególnych stanowiskach pracy to zwykle obecność znacznych ilości pyłów oraz pojawianie się oparów rozmaitych substancji. Pyły są zazwyczaj uwalnianie przy transportowaniu i przerobie materiałów sypkich – mogą to być zarówno produkty żywnościowe takie jak mąka, ale też wszelkiego rodzaju kruszywa i chemikalia. Zapylenie pojawia się przy obróbce metalu, drewna oraz materiałów budowlanych np. cięciu betonu lub kamienia. Opary towarzyszą z reguły stosowaniu środków chemicznych np. lakierowaniu bądź nanoszeniu powłok zabezpieczających. Wdychanie pyłów powoduje problemy z układem oddechowym, przyczynia się m.in. do pojawienia się pylicy. Może także prowadzić do przenikania drobin różnych substancji – nie tylko pyłów, ale też par i gazów – do krwiobiegu za pośrednictwem płuc, co nierzadko oznacza poważne w skutkach zatrucia.

Jaka jest rola sprawnej wentylacji?

System wentylacyjny w obiektach przemysłowych ma za zadanie dostarczać odpowiednią ilość świeżego powietrza, a także usuwać to, które uległo zanieczyszczeniu. Popularnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie odciągów stanowiskowych, które zasysają pyły, dymy czy opary i kierują je do specjalnych filtrów. Podobną rolę może spełniać wentylacja strefowa, obsługująca obszary, na których emisja potencjalnych zanieczyszczeń jest szczególnie wysoka.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436