Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Jakie substancje chemiczne kryją się w gazach odlotowych?

komin 1

Wiele procesów technologicznych wiąże się z wykonywaniem operacji spalania różnych substancji, a także przeprowadzania reakcji chemicznych powodujących powstawanie dymów oraz emisję gazów. Ponieważ część z nich może być niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego, konieczne jest okresowe lub bieżące weryfikowanie, czy ich stężenia nie przekraczają obowiązujących norm. W tym celu niezbędne okaże się dokonywanie pomiarów emisji gazów odlotowych, sprawdzających, czy stosowane techniczne środki oczyszczania działają poprawnie i osiągają wymaganą wydajność. Przyjrzyjmy się bliżej specyfice gazów odlotowych.

Czym są gazy odlotowe i jak powstają?

Gazy odlotowe są mieszaniną gazów oraz aerozoli, zawierającą substancje, inne niż naturalnie obecne w powietrzu, a ich pojawienie wiąże się z celowymi emisjami mającymi na celu pozbycie się zbędnych pozostałości procesów przemysłowych. Gazy odlotowe powstają m.in. w wyniku spalania paliw, działania wentylacji substancji, stosowania technologii powodujących generowanie dymów. Znajdują się w nich zanieczyszczenia w postaci gazów obojętnych takich jak azot, tlen czy para wodna, a także pyły, mgły i zanieczyszczenia gazowe m.in. tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i dwutlenek węgla, związki organiczne.

Powstawanie i ograniczanie emisji gazów odlotowych

Gazy odlotowe są efektem emisji przemysłowych i trafiają do atmosfery głównie za sprawą wysokich emitorów instalowanych w różnego rodzaju zakładach. Sposobem na zmniejszenie ich ilości jest wprowadzanie czystszych technologii (zmiana temperatury spalania, zmiana paliwa, stosowanie sorbentów, odgazowywanie surowców), a także oczyszczanie gazów przez m.in. stosowanie odpylania, usuwania zanieczyszczeń gazowych przez dopalanie czy utlenianie lub redukcję.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436