Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Co składa się na mikroklimat pomieszczeń?

wnetrze biura

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków zawodowych, które nie będą negatywnie oddziaływały na zdrowie ani powodowały długotrwałego narażenia na czynniki szkodliwe, tj. takie ich natężenie, które wykracza poza obowiązujące normy. Jednym z najważniejszych parametrów wpływających na pracownika jest mikroklimat występujący w pomieszczeniu pracy. Sprawdzenie, czy odpowiada on optymalnej temperaturze i wilgotności oraz prawidłowemu tempu wymiany powietrza i jego wymaganej czystości oznacza konieczność przeprowadzenia badań środowiska pracy. Przekonajmy się, jakie jest jego znaczenie.

Na co wpływa mikroklimat środowiska pracy?

Na mikroklimat środowiska pracy składają się takie czynniki jak temperatura powietrza, temperatura promieniowania otaczających pracownika powierzchni, a także wilgotność i prędkość przepływu powietrza. Oddziałują one na poczucie komfortu cieplnego, które jest warunkiem dobrej koncentracji uwagi, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywanych czynności, a także przekładają się na jej jakość, rzutując m.in. na tempo metabolizmu, uzależnione również od indywidualnej zdolności przystosowania się do warunków zewnętrznych. W zależności od panujących obciążeń możemy mówić o środowisku umiarkowanym, zimnym oraz gorącym.

Czym są środowiska umiarkowane, zimne i gorące?

Umiarkowane środowisko pracy to warunki, które pozwalają na zrównoważenie ilości ciepła wytwarzanego przez organizm z ilością ciepła, które jest odbierane przez otoczenie. Przebywanie w nim nie powoduje dyskomfortu poza typowymi różnicami indywidualnymi. Przebywanie w środowisku zimnym charakteryzuje się niedostateczną ilością ciepła generowanego przez organizm, powodując obniżenie temperatury ciała, a w następstwie prowadzi do wychłodzenia, hipotermii oraz odmrożeń. Środowisko gorące wyróżnia się tym, że organizm jest zmuszony do wyższej produkcji ciepła, niż to, jakie może być odebrane przez środowisko. W tym przypadku zagrożeniami są wzrost temperatury ciała, przegrzanie hipertermia, a w dalszej kolejności oparzenia. Badania środowiska gorącego oznaczają sprawdzenie wysokości wskaźnika WBGT, a zimnego – wskaźnika IREQmin.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436