Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pył zawieszony w powietrzu. Dlaczego może być groźny i jak go mierzyć?

pył e1673523348312

Jakość polskiego powietrza w sezonie grzewczym odbiega niestety od europejskich standardów. Pod tym względem zajmujemy ostatnie miejsce w Unii! W wielu polskich miastach pył zawieszony w powietrzu zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, powodując między innymi alergie, astmę, choroby płuc i oczu, nawet nowotwory.

Główną przyczynę stanowi niska emisja, czyli to, co wydostaje się z kominów budynków jednorodzinnych z piecami na paliwa stałe. Piece takie opalane są często najgorszym paliwem albo po prostu śmieciami. Mowa o emisji „niskiej”, ponieważ domowe kominy znajdują się na wysokości znacznie mniejszej niż 40 metrów, jak to ma miejsce w przypadku zakładów przemysłowych. Przez to szkodliwe substancje gromadzą się wokół miejsca powstania, czyli pośród zabudowy mieszkalnej.

Jakie pyły zawieszone są najgroźniejsze?

Im mniejsze cząsteczki pyłu, tym większa ich szkodliwość. Cząsteczki o średnicy powyżej 10 mikrometrów w ogóle nie są wdychane, ale problemy powodować może ich kontakt ze skórą, śluzówkami i spojówkami. Cząsteczki pyłu o średnicy w przedziale 2,5-10 mikrometrów wnikają już do dróg oddechowych i powodują reakcje alergiczne i zapalne. Cząsteczki o średnicy poniżej 2,5 mikrometra są najgroźniejsze, ponieważ dostają się do pęcherzyków płucnych, a potem do krwi, wraz z którą trafić mogą do wszystkich narządów.

Jak mierzyć stężenie pyłu w powietrzu?

Dwie sprawdzone metody badania zawartości pyłu zawieszonego to metoda grawimetryczna i metoda automatyczna. W tej pierwszej używa się poborników pyłowych, do których zasysane jest powietrze. Co dwa tygodnie w poborniku umieszcza się 14 jednorazowych filtrów, które wymieniane są automatycznie co 24 godziny. Wykorzystane filtry trafiają później do laboratorium, gdzie porównuje się je z filtrami czystymi i w ten sposób wylicza się stężenie pyłów. Metoda jest niezwykle dokładna, jednak, jak widać, czasochłonna.

Metoda automatyczna, zgodnie z nazwą, oparta jest natomiast na automatycznych miernikach, które zawartość pyłów w powietrzu sprawdzają na bieżąco. Nie jest tak dokładna jak metoda grawimetryczna, ale tutaj wyniki są cały czas aktualizowane.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436