Tel: 601437436 | E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary środowiska pracy

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ wykonuje badania i oceny środowiska pracy w zakładach przemysłowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakłada na zakłady pracy obowiązek przeprowadzenia pomiarów stężenia i natężenia szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, jeżeli występują one w przedsiębiorstwie lub gdy zachodzi takie podejrzenie.

Badania środowiska pracy

Wykonujemy dokładne pomiary efektywności wentylacji, pomiary obecności i natężenia substancji chemicznych, pomiary mikroklimatu pomieszczeń oraz sprawdzamy wiele innych czynników mogących wpływać negatywnie na zdrowie pracowników. Pomiary środowiska pracy zaliczyć należy do pomiarów BHP. Ich celem jest wychwycenie niekorzystnych dla zdrowia pracowników czynników, określenie ich poziomu i znalezienia rozwiązania dla ich usunięcia.

Wykonujemy pomiary oświetlenia i wychwytujemy nieprawidłowe i niezgodne z fizjologią oka oświetlenie miejsc pracy. Nasze ekspertyzy określają w szczegółowych raportach wymagane wartości i rodzaje oświetlenia w miejscach, gdzie ludzie przebywają i pracują.

Dokonujemy pomiarów drgań mechanicznych i hałasu, których zbyt duża intensywność może powodować zagrożenia dla zdrowia pracowników. Zajmujemy się pomiarem pyłów i jakości powietrza oraz badamy zawartość szkodliwych substancji chemicznych na terenie zakładów pracy. Wykonujemy pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach, określamy takie parametry jak temperatura, ciśnienie i wilgotność względna powietrza nie tylko w zakładach przemysłowych, ale również w obiektach użyteczności publicznej. Zajmujemy się także pomiarami wydatku energetycznego oraz innymi badaniami i ocenami na terenie przedsiębiorstw przemysłowych.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon/Fax: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436