Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary pyłów

Nasza firma zajmuje się pomiarami czynników szkodliwych, w tym pomiarami pyłów znajdujących się w środowisku naturalnym. Największą ilość zanieczyszczeń powietrza odnotowuje się w największych miastach oraz na terenach przemysłowych. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykonanego niedawno wynika, że aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce, a 10 z nich leży w województwie śląskim.

Zanieczyszczone powietrze to jedno z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego świata. Jest przyczyną nie tylko chorób związanych z układem oddechowym, ale równym stopniu przyczynia się do schorzeń układu krążenia i zwiększa ryzyko zachorowań na równego typu nowotwory. Dlatego tak ważne jest monitorowanie czystości powietrza i podejmowanie wszelkich działa przyczyniających się do poprawy jego jakości.

Kompleksowe pomiary powietrza

Wykonujemy pomiary powietrza w środowisku ogólnym, w tym pomiary stężeń substancji chemicznych w gazach odlotowych oraz pomiary pyłów zawieszonych w atmosferze. Dzięki doskonałej i nowoczesnej aparaturze laboratoryjnej przeprowadzamy wnikliwe badania i na ich podstawie formułujemy pełne analizy jakości powietrza w środowisku naturalnym oraz w środowisku pracy.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436