Tel: 601437436 | E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Oferta

OFERUJEMY BADANIA AKREDYTOWANE W ZAKRESIE

Badań i pomiarów emisji w środowisku ogólnym:

Badań i pomiarów na stanowiskach pracy:

ŚWIADCZYMY PONADTO USŁUGI NIE WCHODZĄCE W ZAKRES AKREDYTACJI:

Badania i ocena środowiska naturalnego:

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon/Fax: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436