Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Wnioski emisyjne

Emisja pewnych rodzajów zanieczyszczeń jest nieunikniona w przemyśle, są one efektem ubocznym produkcji między innymi energii elektrycznej oraz szerokiej gamy towarów. Aby móc uzyskać pozwolenie na emisję tych substancji, przedsiębiorstwo powinno złożyć stosowne wnioski.

Czym są wnioski emisyjne?

Wniosek emisyjny jest dokumentacją, którą posiadacz instalacji emitującej zanieczyszczenia do środowiska naturalnego w sposób zorganizowany (np. za pośrednictwem komina) powinien złożyć w odpowiednich organach środowiskowych w celu uzyskania pozwolenia na korzystanie z tej instalacji. Do wniosków emisyjnych zaliczają się między innymi:

Złożenie odpowiedniego wniosku wraz z pozostałymi wymaganymi przez prawo dokumentami jest niezbędne, by móc uruchomić daną instalację czy zakład produkcyjny. W zależności od rodzaju emisji, wnioski składa się np. w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska lub w starostwie.

Profesjonalne przygotowanie wniosków

W ramach naszych usług oferujemy profesjonalne przygotowanie różnego rodzaju wniosków emisyjnych. Nie tylko dysponujemy odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami do przeprowadzania pomiarów emisji – posiadamy doświadczenie oraz wiedzę na temat aktualnych przepisów. Dzięki temu możemy zapewnić, że złożona do organów środowiskowych dokumentacja będzie spełniać wszystkie formalne wymogi.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436