Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary czynników szkodliwych w zakładzie pracy

W procesie produkcji można dochodzić w obszarze zakładu pracy do emisji całego szeregu substancji chemicznych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz zagrożenie dla obiektu. Wykonywanie pomiarów szkodliwych czynników pozwala znacząco ograniczyć wpływ na środowisko pracy.

Wpływ substancji chemicznych na środowisko pracy

Wpływ, jaki wytwarzane w zakładzie substancje chemiczne mają na pracowników oraz samo środowisko pracy uzależnione jest od ich właściwości. Podzielić je możemy na:

oraz wiele innych. Ekspozycja na wiele z nich może przyczynić się do długotrwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu, inne mogą wpływać na ogólne samopoczucie pracownika i tym samym obniżać jego wydajność.

Kiedy wykonywać pomiary czynników chemicznych?

Pierwsze pomiary substancji chemicznych w środowisku pracy powinno zostać wykonane w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia działalności. Kolejne wykonuje się:

W przypadku, w zakładzie wykryto substancje rakotwórcze i mutagenne wymienione wyżej okresu ulegają skróceniu do – odpowiednio – pół roku i trzech miesięcy. Jeśli z kolei w dwóch ostatnich pomiarach stężenie szkodliwych substancji w środowisku pracy nie przekroczyło 0,1 NDS, pracodawca ma możliwość odstąpienia od wykonywania kolejnych pomiarów. Ponadto pomiary należy powtórzyć przy każdej zmianie w technologii produkcji czy na stanowiskach pracy.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436