Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary środowiska pracy

W praktycznie każdym zakładzie pracy występują czynniki, które mogą stanowić mniejsze lub większe zagrożenie dla pracujących w nich osób. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód na zdrowiu pracowników, należy wcześniej ustalić potencjalne źródła zagrożenia, a następnie określić jego rozmiary. W tym celu wykonuje się pomiary środowiska pracy.

Zakres badań

W ofercie SBB Laboratorium Badań i ekspertyz znajdą Państwo szeroki zakres usług związanych z pomiarami środowiska pracy. Wykonujemy między innymi:

Posiadamy akredytacje uprawniające do wykonywania tych oraz wielu innych pomiarów w środowisku pracy.

Jak często wykonywać pomiary środowiska pracy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wymienione wyżej i inne pomiary w zakładzie pracy powinny zostać wykonane po raz pierwszy nie później, niż przed upływem 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Termin kolejnych badań ustalany jest w zależności od rodzaju mierzonego czynnika, a także otrzymanego wyniku. Uzyskanie dwukrotnie w ciągu dwóch kolejnych badań wyników poniżej przewidzianych w normach wartości zdejmuje z pracodawcy obowiązek wykonywania kolejnych pomiarów tego samego typu.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436