Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Badania i ocena środowiska naturalnego

Działalność człowieka wywiera istotny i nie zawsze korzystny wpływ na środowisko naturalne – szczególnie narażone są obszary wokół dużych zakładów miast, a także wchodzących w skład aglomeracji miejskich. Aby skutecznie dbać o ochronę środowiska na danych terenie, konieczne jest wykonywanie stosownych badań

Zakres badań dla ochrony środowiska

W naszej ofercie znajdują się badania z zakresu:

Wykonujemy również analizy wód, ścieków, gleby oraz odpadów.

Dlaczego wykonuje się badania z zakresu ochrony środowiska?

Badania środowiska naturalnego są niezbędne do określenia skali negatywnych skutków ludzkiej działalności. Pozwalają one dobrać odpowiednie środki minimalizujące wpływ przemysłu na środowisku oraz społeczeństwo – na przykład ekranów akustycznych czy filtrów redukujących zapylenie. Wykonywane przez nasze laboratorium pomiary i badania są również niezbędne do uzyskania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń, czy wprowadzenia planu gospodarowania odpadami.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436