Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary hałasu

Hałas, czyli dźwięki o wyjątkowo wysokim natężeniu mogą być nie tylko uciążliwe – jeśli utrzymują się przez długi czas, mogą stanowić potencjalnie bardzo poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, szczególnie dla narządów słuchu oraz systemu nerwowego. Dlatego w zakładach pracy konieczne jest wykonywanie regularnych pomiarów hałasu przy pomocy profesjonalnych narzędzi.

Jak często wykonywać pomiary hałasu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pierwszy pomiar hałasu musi zostać przeprowadzony w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa. następne pomiary wykonuje się:

Jeśli podczas dwóch ostatnich pomiarów uzyskany wynik nie przekraczał 0,2 wartości NDN, nie ma obowiązku wykonywania następnych badań.

Czemu służą pomiar hałasu w zakładzie pracy?

Celem przeprowadzania pomiarów hałasu jest określenie stopnia zagrożenia dla zdrowia w zakładzie pracy i na danym stanowisku – informacje te są niezbędne do ustalenia, jakiego typu środki ochronne pracodawca powinien zapewnić pracownikom. Pomiary wykonywane są na kilka sposobów, między innymi z podziałem na czynności oraz na konkretnych stanowiskach.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436