Tel: 601437436 | E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary hałasu w środowisku ogólnym

Środowisko, w którym występuje długotrwały hałas ma wpływ nie tylko na życie mieszkańców danego rejonu, lecz również okoliczną faunę. Kluczowym elementem ograniczania wpływu hałasu generowanego przez ludzką działalność na otoczenie, jest przeprowadzanie pomiarów hałasu w środowisku ogólnym.

Zakres pomiarów hałasów

Posiadamy akredytacje uprawniające nas do wykonywania pomiarów hałasu

A także pomiary w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Wszystkie badania wykonujemy przy pomocy metody pomiarowej bezpośredniej i w odniesieniu do adekwatnych norm oraz rozporządzeń. Dla pełnej wiarygodności wyników, pomiary wykonujemy wyłącznie w odpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność powietrza, prędkość wiatru). Po wykonaniu pomiarów przygotowujemy dla Państwa profesjonalne sprawozdania.

W jakim celu wykonuje się pomiary hałasu?

Pomiary hałasu są narzędziem służącym do określenia źródeł emisji dźwięków o nadmiernym natężeniu oraz ustalenia zalecanych środków ograniczających emisję, takich jak ekrany akustyczne oddzielające drogi szybkiego ruchu od osiedli mieszkaniowych. Ostatecznym efektem pomiarów jest więc znaczne poprawienie warunków panujących w otoczeniu, między innymi stworzenie odpowiednich warunków do życia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, np. dzikich ptaków.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon/Fax: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436