Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary emisji gazów odlotowych

Gazami odlotowymi nazywamy emitowane do atmosfery substancje chemiczne, powstające w wyniku spalania paliw czy innych procesów technologicznych. Ich głównymi źródłami są elektrownie oraz inne zakłady przemysłowe. Pomiary gazów odlotowych są istotne dla oceny stopnia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Nasze akredytacje

Posiadamy uprawnienia do wykonywania następujących czynności w zakresie pomiarów gazów odlotowych:

Wszystkie badania wykonywane są w odniesienie do obowiązujących w Polsce norm, a ich wyniki zawierane są w raporcie.

Dlaczego konieczne jest wykonywanie pomiarów gazów odlotowych?

Zanieczyszczenie atmosfery licznymi produktami ubocznymi produkcji zakładów przemysłowych wywiera istotny wpływ na komfort życia i stan zdrowia ludzi, a także cały ekosystem. Minimalizowanie emisji tych związków jest jednym z priorytetów dla ochrony środowiska. Profesjonalne wykonanie jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu – dzięki nim przedsiębiorstwa zyskują wiedzę na temat ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, a także możliwości ich ograniczenia, by dostosować produkcję do aktualnych wymogów prawnych.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436