Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary drgań mechanicznych

Pracy wielu urządzeń mechanicznych towarzyszy generowania drgań. Zbyt intensywne drgania mogą mieć destruktywny wpływ nie tylko na same maszyny, ale również na zdrowie obsługujących je osób. Z tego powodu tak istotne jest przeprowadzania w zakładzie pracy profesjonalnych pomiarów drgań.

Jak wykonujemy pomiary drgań?

Pomiary drgań dzielimy na:

Wpływ drgań na zdrowie pracowników

Zbyt długa ekspozycja na silne drgania mechaniczne prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, między innymi:

Negatywne zmiany w organizmie wywołane przez drgania określane są potocznie mianem choroby wibracyjnej. Rzetelnie wykonane i zgodne z obowiązującymi normami pomiary drgań pozwalają określić stopień zagrożenia dla zdrowia pracowników i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436