Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Ocena ryzyka zawodowego

Praca w określonych warunkach może mieć określony wpływ na kondycję fizyczną lub psychiczną zatrudnionej osoby. Aby przewidzieć, jakiego charakteru jest to wpływ, a także znaleźć skuteczne środki zapobiegania mu, konieczne jest dokonanie profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego.

W jaki sposób wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego?

W celu ustalenia, jakiego typu konsekwencje dla zdrowia pracownika może nieść za sobą wykonywanie pracy na danym stanowisku, konieczne jest przede wszystkim zidentyfikowanie potencjalnie szkodliwych czynników, takich jak:

a następnie określenie stopnia ich wpływu na zdrowie pracownika. W ocenie ryzyka bierze się pod uwagę takie kwestie jak:

Oraz wiele innych. Na ich podstawie dokonywana jest skrupulatna analiza, wynikiem której jest raport opisujący, jakiego rodzaju schorzenia i dolegliwości mogą być wywołane pracą na danym stanowisku.

Środki ochrony zdrowia

W ramach oceny ryzyka zawodowego przygotowujemy dla naszych Klientów również karty i rejestry czynników szkodliwych, niezbędnych do stałego monitoringu stanu środowiska w zakładzie pracy oraz dobieramy środki ochronne, pozwalające zredukować szkodliwych wpływ środowiska pracy na kondycję pracowników.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436