Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary emitorów zanieczyszczeń

Emitorami nazywane są wszelkie źródła zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim zakłady produkcyjne oraz energetyczne. W ofercie Laboratorium Badań i Ekspertyz SBB znajdują się akredytowane pomiary emitorów odpowiedzialnych za emisję pyłów oraz gazów.

Zakres pomiarów

Posiadamy akredytacje do wykonywania następujących pomiarów związanych z emitorami zanieczyszczeń:

Wszystkie pomiary wykonujemy przy pomocy zaawansowanego, profesjonalnego sprzętu oraz zgodnie z odpowiednimi normami oraz rozporządzeniami. Zwieńczeniem pomiarów są szczegółowe raporty na temat emisji zanieczyszczeń z danego emitora.
Pomiary prowadzimy na terenie całej Polski, jesteśmy w stanie obsłużyć przedsiębiorstwa z najróżniejszych branż. Poza pomiarami oferujemy również profesjonalne doradztwo oraz udział w sprawach postępowania administracyjnego.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436