Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Jak ocenić stopień obciążenia pracownika pracą fizyczną?

budowlaniec

Wykonywanie pracy nieodłącznie wiąże się z obciążeniem organizmu podejmującego związany z nią wysiłek. W zależności od rodzaju czynności może ono wiązać się z napięciem mięśni bez konieczności ich ruchu – w takiej sytuacji mówimy o pracy statycznej – albo oznaczać kurczenie i rozciąganie mięśni tożsame z pracą dynamiczną. Przy pracach dynamicznych poziom podejmowanego zaangażowania może być określony wydatkiem energetycznym. Z uwagi na obowiązujące przepisy przy zapewnieniu właściwych warunków pracy nieodzowne są badania obciążenia pracą. Przekonajmy się, dlaczego są one ważne i sprawdźmy, w jaki sposób się je prowadzi.

Dlaczego obciążenie pracą ma znaczenie?

Obciążenie pracą jest jednym z elementów, które muszą być brane pod uwagę przy ocenie poziomu ryzyka zawodowego występującego na danym stanowisku. Wiąże się ono również z oceną konieczności zapewniania posiłków profilaktycznych i napojów, a także temperaturą, jaka powinna panować w pomieszczeniu, gdzie pracownicy mają realizować swoje zadania. Ustalenie obciążenia pracą fizyczną ma też swoje konsekwencje w przypadku kobiet oraz młodocianych, kiedy to przepisy szczegółowo określają dopuszczalny wydatek energetyczny na zmianę roboczą i przy zadaniach dorywczych albo krótkotrwałych.

Jak sprawdza się obciążenie pracą fizyczną?

Obciążenie pracą może być ustalane różnymi sposobami i zwykle wiąże się z określeniem poziomu wydatku energetycznego. Stosuje się w tym celu metody tabelaryczne, użyteczne, gdy nie ma możliwości dokonania bezpośredniego pomiaru, a także ocenia się częstotliwość skurczów serca albo używa kalorymetrii pośredniej albo bezpośredniej. Do najczęściej używanych należy metoda Lehmanna uwzględniająca pozycję ciała przy pracy oraz wielkość grup mięśniowych zaangażowanych do jej wykonywania.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436