Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Ocena ciężkości pracy. Szacowanie wydatku energetycznego

Szacowanie wydatku energetycznego związanego z wykonywaniem pracy fizycznej jest niezbędne do określenia dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Ocena ciężkości pracy. Szacowanie wydatku energetycznego

Każda praca fizyczna wiąże się z utratą energii. Normy kaloryczne dla każdego człowieka są inne, uzależnione jest to od masy ciała, wieku, trybu życia i wykonywanej pracy. Wydatek energetyczny, który zostanie zużyty podczas pracy fizycznej, zależy od kilku czynników. Ważny jest mikroklimat i warunki pracy na danym stanowisku, pozycje wykonywanej pracy, i jej intensywność. Do prawidłowego obliczenia wydatku energetycznego stosuje się odpowiednie metody obliczeniowe. Wówczas można pracę zaklasyfikować w kategoriach ciężkiej, bardzo ciężkiej, lekkiej, bardzo lekkiej lub umiarkowanej. Ciężkość pracy określana jest na podstawie szczegółowych badań i kryteriów. Pracodawcy mają obowiązek oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. W tym celu SBB Laboratorium Badań i Ekspertyz wykonuje badania i oceny środowiska pracy oraz opracowują dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

Komu przysługuje posiłek regeneracyjny?

Posiłek regeneracyjny przysługuje każdemu pracownikowi, którego rodzaj wykonywanej pracy powoduje wydatek energetyczny organizmu. Niezależnie czy pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie czy też umowę o dzieło. Posiłek ten może być wydany w formie bezpośredniej, zamówiony w firmie cateringowej lub na podstawie bonu do stołówki pracowniczej. Posiłek regeneracyjny musi być ciepły i zapewnić odpowiednia wartość kaloryczną. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi nieodpłatny posiłek, jeśli praca wykonywana jest:

– w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza,

– na otwartej przestrzeni w okresie od 1 listopada do 31 marca,

– przy usuwaniu klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych oraz pod ziemią.

Ponadto pracownikom należy się napój regeneracyjny, który zaspokoi ich potrzeby. W zależności od warunków wykonywanej pracy jest to odpowiednio ciepły lub zimny napój.

Wróć na bloga

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436