Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Normy i wymagania związane z oświetleniem w zakładzie pracy

oswietlone biuro e1673523171403

Większość budynków wykorzystywanych na potrzeby działalności przemysłowej to hale o różnej konstrukcji, które ze względu na swoją kubaturę nie mogą być odpowiednio doświetlone przy zastosowaniu tradycyjnych okien, nawet jeżeli są one wspomagane obecnością pasm świetlnych montowanych w dachu. Do obsługi maszyn i urządzeń konieczne będzie więc zastosowanie dodatkowego sztucznego oświetlenia na stanowiskach pracy. Jego charakterystyka musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Przekonajmy się, jakie są najważniejsze parametry oświetlenia w zakładach pracy i zobaczmy, jakie przepisy ich dotyczą.

Kluczowe parametry oświetlenia w zakładzie pracy

Charakterystyka światła stosowanego w miejscach pracy obejmuje kilka istotnych parametrów. Wśród nich główną rolę odgrywa właściwy poziom luminacji, czyli natężenie światła, określane jako ilość promieni świetlnych padających na każdy metr kwadratowy powierzchni. Przepisy wymagają by, był on dopasowany do charakteru wykonywanych zadań – w obszarach służących do przemieszczania się będzie to przynajmniej 100 luksów, jednak przy pracach precyzyjnych nawet powyżej 1000 luksów. Równie ważna okaże się barwa światła oraz współczynnik oddawania barw. W pierwszym przypadku chodzi o tzw. temperaturę barwową, która dla światła naturalnego wynosi około 4000 K, w drugim o stopień, w jakim kolory w świetle sztucznym odpowiadają tym samym, widzianym w świetle naturalnym. Współczynnik oddawania barw musi być na poziomie przynajmniej 80, a przy konkretnych pracach wyższym. Np. przy zadaniach biurowych musi on wynosić od 80 do 90. Światło nie może też migotać czy powodować olśnień.

Jakie przepisy regulują kwestie oświetlenia w miejscach pracy?

Kwestię oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi określają przepisy prawa budowlanego. Jeżeli chodzi o oświetlenie sztuczne, to konieczność jego stosowania wynika z uregulowań kodeksu pracy oraz istniejących norm. Kluczowe będą tu m.in. PN-EN 12464 – „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” oraz PN-EN 12665 – „Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia”.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436