Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Jak prowadzić rejestr czynników szkodliwych?

pracownik na budowie e1673523248673

Pracodawca musi zapewnić pracownikom właściwe warunki do wykonywania obowiązków służbowych. Jedną z powinności wynikających z przepisów BHP jest prowadzenie pomiarów czynników szkodliwych i prowadzenie ich rejestru. Przekonaj się, dlaczego jest to istotne i sprawdź, co powinno się w nim znaleźć.

Dlaczego badanie poziomu czynników szkodliwych jest tak ważne?

Wiele procesów technologicznych wiąże się z występowaniem czynników szkodliwych. Należą do nich m.in. obecność pyłów, substancji toksycznych, temperatura czy wilgotność powietrza. Wykorzystywane maszyny i urządzenia mogą też emitować znaczny hałas, generować drgania oraz wydzielać intensywne światło. Pojawianie się oddziaływań tego typu wiąże się z koniecznością stosowania odpowiednich zabezpieczeń, które jednak nie zawsze eliminują problem. W zależności od tego, w jakim stopniu pracownik będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, różne mogą być dla niego konsekwencje takiego kontaktu. Praca w warunkach, które są uznawane za szkodliwe, przekłada się m.in. na uprawnienia emerytalno-rentowe.

Czym jest rejestr czynników szkodliwych?

Rejestr czynników szkodliwych to zestawienie, które musi sporządzać każda firma, w której na poszczególnych stanowiskach pojawiają się substancje lub oddziaływania mogące niekorzystnie wpływać na stan zdrowia i dobrostan pracowników. Określenie czy w danym przypadku mamy do czynienia z występowaniem takich ryzyk oraz ustalenie ich charakteru, a także poziomu należy do obowiązków pracodawcy, który powinien stwierdzić, czy nie przekraczają one wskaźników NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia), NDSCh (najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego) albo NDSP (najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego). W przypadku promieniowania w grę wchodzi MDE (maksymalna dopuszczalna ekspozycja), natomiast przy hałasie NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie). Do sprawdzania natężenia poszczególnych parametrów niezbędne jest regularne prowadzenie pomiarów, których wyniki należy zapisywać w Rejestrze czynników szkodliwych, podając dane zakładu pracy, rodzaj czynnika oraz stan załogi.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436