Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Jaki hałas jest dopuszczalny w środowisku pracy?

halas e1673523317140

Hałas definiuje się zwykle jako niepożądany dźwięk, który jest uciążliwy albo szkodliwy. I to właśnie hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy, a utrata słuchu spowodowana hałasem to najczęściej rozpoznawana choroba zawodowa. Przy czym, hałas może uszkodzić nie tylko słuch, ale także układ nerwowy, krwionośny i pokarmowy, a nawet… wzrok! Do tego praca w hałaśliwym otoczeniu zwiększa ryzyko wypadku. Dlatego pomiar hałasu to tak istotna kwestia.

Dopuszczalne normy natężenia hałasu

Podstawowa zasada jest taka, że w przypadku 8-godzinnego dnia pracy hałas nie może przekroczyć 85 decybeli. Poziom 80 decybeli należy natomiast traktować jako próg alarmowy, oznaczający konieczność podjęcia kroków ograniczających dalsze narastanie hałasu.

Nie jest jednak tak, że hałas przekraczający 85 decybeli oznacza automatycznie ryzyko utraty zdrowia. Normy wskazują, że praca w hałasie na poziomie 90-100 decybeli może być bezpieczna w zakresie do 100 minut dziennie, a w hałasie na poziomie 110 decybeli przez 10 minut dziennie. O ile pracodawca zadba o właściwe środki ochrony pracowników.

Ochrona przed hałasem w miejscu pracy

Najskuteczniejszym środkiem ochrony przed negatywnym wpływem hałasu na zdrowie pracowników jest oczywiście niepodejmowanie pracy w pobliżu źródeł tego hałasu. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Kolejna opcja to wyciszenie źródła hałasu przez odpowiednie ustawienie i obudowanie głośnych maszyn. Przydać się mogą ekrany i panele dźwiękochłonne czy tłumiki. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie szkolenie pracowników w tym kierunku, aby minimalizowali wystawianie się na najgłośniejsze dźwięki.

Nie można również zapominać o środkach ochrony osobistej. Są to przede wszystkim ochronniki słuchu, czyli specjalne słuchawki. Ich prawidłowe stosowanie powinno być stale nadzorowane w miejscach, w których nie da się zastosować innych metod minimalizowania hałasu.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436