Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Dlaczego nadmiar wibracji w środowisku pracy może być szkodliwy dla zdrowia?

wibracje w pracy

Zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków zawodowych jest jednym z podstawowych powinności każdego pracodawcy. Przepisy są w tym obszarze bardzo restrykcyjne i nakładają na przedsiębiorców obowiązek ustalenia, czy realizacja poszczególnych zadań nie odbywa się z narażeniem zatrudnionych na kontakt z czynnikami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi. Sposobem na przekonanie się, czy miejsce pracy jest bezpieczne, okazuje się zlecenie badań środowiskowych, sprawdzających, czy nie dochodzi do przekroczenia poziomów istniejących norm. Wśród czynników, które w wielu branżach mogą być poważnym problemem, są wibracje. Przekonajmy się, skąd się one biorą i jak wpływają na organizm.

Jak powstają wibracje?

Wibracje są generowane podczas pracy urządzeń, w których znajdują się niewyważone masy np. w postaci mechanizmu mimośrodowego, a także tam, gdzie elementy powodują powstawanie udarów, jak choćby w młotach pneumatycznych lub hydraulicznych albo masy są poddawane gwałtownemu wyhamowaniu. Wibracje mają postać drgań o znacznej częstotliwości, które mogą rozchodzić się w różnych ośrodkach. Sposobem na ich redukcję jest właściwa amortyzacja, a więc stosowanie elementów elastycznych od wszelkiego rodzaju podkładek lub kompensatorów separujących instalację od źródła wibracji po tłumiące je sprężyny. Stosuje się w tym celu również układy hydrauliczne lub pneumatyczne.

Jakie są oddziaływania wibracji na organizm?

Narażenie na działanie wibracji prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych. Stanowią one zagrożenie dla mięśni i stawów, a także dla układu kostnego. Przyczyniają się do powstawania schorzeń neurologicznych, mają niekorzystny wpływ na pracę układu krążenia. Przedłużające się oddziaływania wibracji powodują też zaburzenia percepcji oraz prawidłowego funkcjonowania zmysłu równowagi i słuchu.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436