Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy

mezczyzna z wachlarzem e1673523130578

Choć statystycznie najwięcej wypadków zdarza się w domu, to wciąż na różnych stanowiskach pracy czekają na pracowników niebezpieczeństwa określane jako czynniki szkodliwe.

Rodzaje czynników szkodliwych

W zależności od tego, o jakiego rodzaju miejscu pracy będzie mowa o odmiennych czynnikach szkodliwych wpływających na ludzi. Niekiedy olbrzymie znaczenie ma także czas, przez jaki dana osoba jest na nie wystawiona. W przypadku prac kopalnianych czy w zakładach chemicznych do najważniejszych czynników szkodliwych należy zaliczyć pyły zawieszone oraz rozmaite opary, które wpływają na układ oddechowy, ale także mogą uszkodzić wzrok, a także powodować problemy ze skórą. W przypadku biur czynnikami szkodliwymi są hałas oraz promieniowanie ze sprzętów elektronicznych i rozmaite roztocza, bakterie czy grzyby będące w klimatyzacji. Produkcja realizowana w chłodniach obarcza pracowników czynnikiem chłodu, który prowadzi do odmrożenia, a w miejscach o podwyższonej temperaturze ludzie narażeni są na omdlenia, udary oraz oparzenia.

Niwelowanie skutków negatywnych

Dane stanowisko pracy nie musi stanowić problemu, jeśli pracownik jest odpowiednio zabezpieczony, a pracodawca dokłada wszelkich starań do tego, aby niepożądane czynniki niwelować lub całkowicie usunąć. W tym celu najpierw trzeba mieć wiedzę na temat szkodliwości danego miejsca, więc trzeba poddać je analizie wraz z SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ, które oferuje szeroki zakres badań miejsc pracy. Specjalista przychodzi w dane miejsce, pobiera próbkę (w przypadku np. substancji czy zawartości klimatyzacji) lub rozstawia aparaturę pomiarową. Następnie wyniki uzyskane w ten sposób są porównywane z normami. Kolejno pracodawca otrzymuje informację na temat stanu faktycznego oraz propozycję rozwiązań, które powinien i może wprowadzić, aby dany czynnik szkodliwy zniwelować. Warto dbać o swoich pracowników, którzy dłużej będą pracować, jeśli nie dojdzie do trwałych uszkodzeń narządów czy układów.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436