Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Na czym polega mikrobiologiczne badanie wody?

mikrobiologiczne badanie wody

Woda jest substancją niezbędną do funkcjonowania wszystkich organizmów żywych, ponieważ nie tylko w znacznym stopniu współtworzy ich strukturę, ale też jest konieczna, by mogły zachodzić najważniejsze procesy życiowe. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta oraz rośliny muszą stale uzupełniać jej ubytek, a jednocześnie przyjmować rozpuszczone w niej związki chemiczne i makroskładniki. Fakt, że woda jest dobrym rozpuszczalnikiem i tworzy świetne środowisko do życia, sprawia jednak, iż może stać się również zagrożeniem, w sytuacji, gdy znajdą się w niej mikroorganizmy chorobotwórcze lub rozmaite zanieczyszczenia. W przypadku wody wykorzystywanej przez ludzi do celów spożywczych i higienicznych, niezbędne będą mikrobiologiczne badania wody, które pozwolą na skontrolowanie jej jakości.

Dlaczego badania wody są konieczne i co wykrywają?

Konieczność wykonywania badań wody wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie tego aktu prawnego w przypadku wody pobieranej ze studni, wodociągu czy używanej do produkcji żywności potrzebne będzie sprawdzenie, czy jest ona bezpieczna dla zdrowia i nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych, a więc bakterii, wirusów i pierwotniaków, a także pasożytów i ich form przetrwalnikowych, jak również zanieczyszczeń chemicznych.

Co może wykryć badanie mikrobiologiczne wody?

W badaniu mikrobiologicznym wody można stwierdzić, czy nie znajduje się w niej takie stężenie potencjalnie niebezpiecznych drobnoustrojów chorobotwórczych, które przekraczają obowiązujące normy i mogą spowodować u ludzi następstwa zdrowotne w postaci zatruć, zakażeń czy chorób. Wśród mikroorganizmów ujawnianych w badaniu są się m.in. Legionella, bakterie E. Coli, enterokoki, pałeczki ropy błękitnej.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436