Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Na czym polega fizykochemiczne badanie wody?

badanie wody w laboratorium

Woda jest najważniejszym składnikiem organizmów żywych oraz substancją niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania. Jest ona jednak również bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, co sprawia, że mogą się w niej znaleźć różne związki chemiczne. Dla stwierdzenia, czy używanie danej wody jest bezpieczne, konieczne będzie przeprowadzenie odpowiednich badań. Podstawę poza testami mikrobiologicznymi stanowią fizykochemiczne badania wody. Przekonajmy się, jakie składniki można na ich podstawie zidentyfikować i dlaczego są one tak istotne.

Dlaczego fizykochemiczne badanie wody ma znaczenie?

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać określone normy jakościowe w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego. Przeprowadzenie fizykochemicznego badania wody pozwala na stwierdzenie czy i w jakim zakresie powinna ona być uzdatniana, by osiągnąć nie tylko akceptowalną przez spożywające ją osoby charakterystykę organoleptyczną, a więc głównie smak i zapach, ale również wyeliminować obecność związków szkodliwych oraz powodujących różne uciążliwości, jak choćby osad pozostawiany na ceramice sanitarnej przez nadmiar żelaza i manganu.

Co sprawdza się w ramach analizy fizykochemicznej wody?

Analiza fizykochemiczna wody obejmuje kilka podstawowych parametrów związanych z jej właściwościami wynikającymi z obecności różnych dodatkowych substancji oraz ich stężeniem. Do najważniejszych należą wskaźniki organoleptyczne takie jak barwa, mętność oraz smak i zapach wody, a także jej twardość, przewodność pH, jak również zawartość azotanów, azotynów, manganu, żelaza. Kontrolowane jest występowanie niebezpiecznych dla zdrowia metali ciężkich takich jak kadm, ołów, arsen lub chrom, a ponadto substancji będących ubocznymi efektami dezynfekcji, jak też chlorków oraz siarczanów.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436