Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Blog - strona 2

Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy

Choć statystycznie najwięcej wypadków zdarza się w domu, to wciąż na różnych stanowiskach pracy czekają na pracowników niebezpieczeństwa określane jako czynniki szkodliwe.

Czytaj dalej

Normy i wymagania związane z oświetleniem w zakładzie pracy

Większość budynków wykorzystywanych na potrzeby działalności przemysłowej to hale o różnej konstrukcji, które ze względu na swoją kubaturę nie mogą być odpowiednio doświetlone przy zastosowaniu tradycyjnych okien, nawet jeżeli są one wspomagane obecnością pasm świetlnych montowanych w dachu. Do obsługi maszyn i urządzeń konieczne będzie więc zastosowanie dodatkowego sztucznego oświetlenia na stanowiskach pracy. Jego charakterystyka […]

Czytaj dalej

Wentylacja i jej rola w zapewnieniu optymalnych warunków pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków zawodowych przez osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy specyfika wykorzystywanej technologii może powodować powstawanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, niezbędne jest podjęcie kroków mających na celu wyeliminowanie ich wpływu. Do stwierdzenia czy dochodzi do przekroczeń obowiązujących norm, konieczne będzie wykonanie odpowiednich badań i […]

Czytaj dalej

Jak prowadzić rejestr czynników szkodliwych?

Pracodawca musi zapewnić pracownikom właściwe warunki do wykonywania obowiązków służbowych. Jedną z powinności wynikających z przepisów BHP jest prowadzenie pomiarów czynników szkodliwych i prowadzenie ich rejestru. Przekonaj się, dlaczego jest to istotne i sprawdź, co powinno się w nim znaleźć.

Czytaj dalej

Ocena ciężkości pracy. Szacowanie wydatku energetycznego

Szacowanie wydatku energetycznego związanego z wykonywaniem pracy fizycznej jest niezbędne do określenia dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Czytaj dalej

Jaki hałas jest dopuszczalny w środowisku pracy?

Hałas definiuje się zwykle jako niepożądany dźwięk, który jest uciążliwy albo szkodliwy. I to właśnie hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy, a utrata słuchu spowodowana hałasem to najczęściej rozpoznawana choroba zawodowa. Przy czym, hałas może uszkodzić nie tylko słuch, ale także układ nerwowy, krwionośny i pokarmowy, a nawet… wzrok! Do tego praca […]

Czytaj dalej

Pył zawieszony w powietrzu. Dlaczego może być groźny i jak go mierzyć?

Jakość polskiego powietrza w sezonie grzewczym odbiega niestety od europejskich standardów. Pod tym względem zajmujemy ostatnie miejsce w Unii! W wielu polskich miastach pył zawieszony w powietrzu zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, powodując między innymi alergie, astmę, choroby płuc i oczu, nawet nowotwory.

Czytaj dalej

Pył w powietrzu i jego zagrożenie dla zdrowia

Jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji jest wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym. Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. W tych cząstkach znajdują się różne składniki przykładowo siarka, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny i alergeny. W jaki sposób pyły w powietrzu wpływają […]

Czytaj dalej

Ryzyko zawodowe w dobie pandemii COVID-19. Co się zmieniło?

Pandemia COVID-19 wprowadziła niepewność do bardzo wielu dziedzin życia. I to nie tylko tych związanych ze zdrowiem. Również tych związanych z działalnością zawodową. Aktywność wielu przedsiębiorstw została utrudniona ze względu na narzucone z góry lockdowny. Niestety, w niektórych przypadkach pociągnęło to za sobą cięcia wynagrodzeń oraz rezygnację z zatrudniania nowych osób, a nawet zwolnienia.

Czytaj dalej

Co to znaczy, że laboratorium jest akredytowane?

Pod pojęciem akredytacji kryje się wydanie oświadczenia przez upoważnioną do tego celu instytucję, w którym wskazuje się, że dana jednostka jest kompetentna do wykonywania ustalonych zadań. Ocena wydawana jest przez niezależnych specjalistów zgodnie z określonymi specyficznymi kryteriami akredytacji uzależnionymi od typu lub profilu działania jednostki. Z tego powodu autoryzacja ta poza przywilejami wiąże się również […]

Czytaj dalej

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436