Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Gdzie i kiedy powinny być wznoszone ekrany akustyczne?

ekrany akustyczne 1

Warunki panujące w otoczeniu mają duży wpływ na dobrostan wszystkich organizmów żywych, a utrzymywanie się natężenia poszczególnych czynników zewnętrznych w zakresach dla nich nieszkodliwych jest warunkiem skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Elementem, którego działanie nie zawsze jest w pełni doceniane, jest poziom emisji dźwięków. Będzie on szczególnie istotny w przypadku planowania i realizacji inwestycji drogowych, ponieważ są one często źródłem wielu naruszeń obowiązujących norm. Jednym ze sposobów przeciwdziałania takim sytuacjom jest budowa ekranów akustycznych. Miejsca, gdzie mają one powstać, muszą jednak być wcześniej objęte pomiarem hałasu w razieremontów i modernizacji. Przy nowych realizacjach ich montaż przewiduje się już na etapie planowania. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jakie są obwiązujące normy hałasu?

Zgodnie z istniejącymi przepisami natężenie hałasu w środowisku nie może przekraczać 45 dB w nocy oraz 50 dB w dzień dla szpitali poza miastem i stref uzdrowiskowych „A”, a także 56 dB w nocy i 61 dB w dzień dla szkół, szpitali w miastach i domów opieki, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, jak również 65 dB w dzień dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Gdzie buduje się ekrany akustyczne?

Ekrany akustyczne powstają tam, gdzie na podstawie badań środowiskowych stwierdzono przekroczenie norm hałasu lub w miejscach, w których charakter danej inwestycji wskazuje na ryzyko, że do takiego przekroczenia dojdzie. Zwykle konieczność rozmieszczenia instalacji tego rodzaju wynika z ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej dla konkretnego projektu. Warto pamiętać, że przy lokalizowaniu ekranów brany pod uwagę jest nie tylko stan faktyczny, ale również zapisy planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie danego terenu.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436